Hent en printervenlig version af ansvarserklæringen HER

Instruktion / Ansvarserklæring :

Du deltager i Blokart aktiviteten på EGET ansvar. Læs instruktionen grundigt!

Det er nødvendigt for brugeren at læse instruktionerne, før Blokarten tages i brug, for at forhindre eventuelle skader og forebygge uheld. Ved min underskrift på nærværende erklæring accepterer og bekræfter jeg hermed i forbindelse med leje og benyttelse af BlokartCPH Ensædet og Tosædet Blokart følgende:

 • Jeg vil modtage instruktioner fra BlokartCPH i kørsel af Blokarten, inden kørsel.
 • Jeg vil følge disse instruktioner og anvisninger.
 • Jeg er indforstået med at jeg deltager i Blokart aktiviteten på eget ansvar.
 • Jeg er indforstået med at, ved min underskrift på denne erklæring accepterer og bekræfter jeg at, jeg alene, på mit eget ansvar kører BloKarten, færdes og opholder mig på området hvor der køres med Blokarts.
 • At BlokartCPH ikke kan gøres ansvarlig for skader på min person eller genstande tilhørende mig/i min varetægt, hvad enten skaderne måtte være forvoldt af tredjemand, jeg selv eller genstande anvendt af tredjemand eller jeg selv.
 • At jeg endvidere påtager mig det fulde ansvar for person- eller tingskade, der forvoldes af min person eller genstande tilhørende mig/i min varetægt der måtte tilstøde tredjemand eller genstande tilhørende tredjemand/i tredjemandsvaretægt.
 • Måtte BlokartCPH af tredjemand blive pålagt ansvar for skader forvoldt af mig, friholder jeg BlokartCPH herfor.
 • At jeg påtager mig det fulde ansvar for skader på den af mig benyttede Blokart, såfremt denne skade er en følge af mig eller mine handlinger som uforsvarligt kørsel og udført i uoverensstemmelse med de instruktioner, som jeg har modtaget fra BlokartCPH.
 • At jeg ikke lider af sygdomme, eller har indtaget/vil indtage alkohol, narkotika eller andre rusmidler og medikamenter, der influerer på min Blokart kørsel.
 • At jeg er i besiddelse af en ansvars og ulykkesforsikring der vil dække ved eventuelle skader ved ophold på banen/i BloKarten på mig selv og andre.
 • At der af BlokartCPH vil blive krævet erstatning for alle skader på Blokarten forårsaget af føreren hvis denne har kørt uforsvarligt kørsel med Blokarten.

 

Sikkerhedsregler:

 • Der skal altid bæres spændt styrthjelm under kørslen.
 • Løsthængende tøj må ikke bæres i forbindelse med kørsel.
 • Tørklæder, slips, bælter osv. skal fæstnes til kroppen.
 • Langt hår skal bindes op, således at det ikke kan falde uden for hjelmen.
 • Det er forbudt at køre Blokart i alkohol/narkotika-påvirket tilstand.
 • Gravide må ikke køre Blokart.
 • Sikkerhedsselen skal altid være spændt, hjelm briller og handsker skal bæres under hele kørslen, også når Blokarten ikke er i bevægelse.
 • Kør ikke uden for grus-banen.
 • Går det for hurtigt, kan man sænke farten ved at køre i græsset indenfor grus-banen.
 • Hvis Blokarten skulle vælte, så slip snoren og hold fast med begge hænder på styret, styr eventuelt op mod vinden for at standse.
 • Passager i to-sæders: Hold fast i side- chassis-rørene.
 • Sno aldrig rebet omkring hånden eller styret, du skal kunne slippe det øjeblikkeligt.
 • Sæt ikke hænder og fødder på jorden eller hjulene, mens du sidder i Blokarten.
 • Rør ikke ved sejlet, når det ikke sidder nogen i karten. hvis sejlet fanger vinden, kan karten nemt vælte.
 • Grov uforsvarlig eller hensynsløs kørsel medfører øjeblikkelig bortvisning, uden refundering af evt. indbetalt lej

Kørsels instrukser:

 • For at standse – sejl direkte op (imod) vinden og giv samtidigt slip på rebet.
 • Går det for hurtigt, kan man sænke farten ved at køre i græsset indenfor grus-banen.
 • Er du ved at vælte, så slip snoren og styr eventuelt op med vinden.
 • Når du kører på banen skal sejlet justeres med rebet alt efter om du har vinden ind skråt forfra, bagfra eller fra siden!
 • Se på baneflagene/vindposerne hvor vinden kommer fra.
 • Vinden ind skråt forfra: Rebet hives så sejlet står over hovedet
 • Vinden ind fra siden: Rebet justeres så sejlet står halvt ude til siden
 • Vinden ind bagfra: Rebet slippes næsten helt, sejlet står helt ude til siden
 • Arbejd med sejlet mens du kører på banen, slip ALTID snoren hvis du er i krise
 • Lyt til instruktionerne fra instruktørerne og følg dem
 • Kør ikke uden for det afmærkede område (grus-banen)
 • Husk at smile og have det sjovt
 • God fornøjelse.